Aan welke wettelijke eisen moet een rotonde voldoen? En in hoeverre mag een op een rotonde geplaatst kunstwerk het zicht belemmeren van het tegemoetkomende verkeer? Zijn er speciale beperkingen voor de kunstenaar? Hoeveel kost de aanleg van een rotonde met een diameter van zo'n 18 meter?

Is daarbij de zogenaamde 1% regeling (1% van het aanbesteedt bedrag komt in aanmerking voor aankoop en plaatsing van beeldende kunst) ook van kracht? Hoeveel rotonde's kent Nederland inmiddels? Alle relevante informatie kun je op deze pagina terugvinden.
Wanneer is een verkeersplein een rotonde?
In 1991 is door J. Ploeger en T. Oenema [6] voorgesteld deze begrippen als volgt te hanteren:

Verkeersplein: Gelijkvloers kruispunt van wegen waar het verkeer in rondgaande beweging wordt afgewikkeld.

Rotonde: Verkeersplein waarop het verkeer voorrang heeft en waarop de wegen radiaal aansluiten.

In CROW-publicatie 126 ‘Eenheid in rotondes’ zijn deze begrippen in essentie gelijkgebleven. De letterlijke tekst in Bijlage I ‘Begrippen en afkortingen’ luidt: Verkeersplein: Gelijkvloers kruispunt waar het verkeer in een rondgaande beweging wordt afgewikkeld en dat wordt aangeduid met bord D1 (RVV 1990). Rotonde: Plein waar het verkeer op het plein voorrang heeft en waarop de wegen radiaal aansluiten.

In de recente wijziging van het RVV is in de omschrijving van bord D1 het begrip ‘verkeers-plein’ vervangen door ‘rotonde’, zodat de verwijzing bij het begrip verkeersplein naar dit bord in CROW-publicatie 126 niet meer up-to-date is. In feite is hiermee het begrip verkeersplein uit het RVV verdwenen. Hierdoor kunnen de ‘oude’ pleinen niet meer van bord D1 (rotonde) voorzien zijn, maar moeten van bord C4 (eenrichtings-weg) voorzien worden , eventueel aangevuld met bord C2 (éénrichtingsweg, gesloten in deze richting). In vergelijking met het ‘oude’ verkeersplein is voor de weggebruiker de voorrangs- regeling het meest specifieke element van een rotonde, terwijl dat voor de verkeerstechnisch ontwerper de tracering van de aansluitende takken is.
 
Rotondekunst.eu 2004-2023